CSS logo

Personvernserklæring

City Self-Storage AS

Oppdatert dato: 05.09.2023

1) Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for Self Storage Group AS med tilhørende virksomheter og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen, hvordan vi tar hensyn til ditt personvern, hvilke typer personopplysninger vi samler inn, formålene med behandlingen, og rettigheter knyttet til deres personopplysninger.

Self Storage Group AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Self Storage Group er opptatt av personvernet ditt og bestreber seg alltid på å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Denne policyen vil blant annet hjelpe deg til å forstå hva slags personopplysninger som Self Storage Group samler inn, og hvordan disse brukes.

Denne personvernerklæringen gjelder for følgende tilhørende virksomheter av Self Storage Group AS (100% eide datterselskaper):

– (NO) – OK Minilager AS (990 626 219)
– (NO) – SSG Shared Services Norway AS (929 821 556)
– (NO) – City Self-Storage Norge AS (984 801 408)
– (SE) – City Self-Storage Sverige AB (556660-1745)
– (DK) – City Self Storage A/S (20665904)
– (DK) – Nugreen Services Denmark Aps (44570793) 

2) Det rettslige grunnlaget

Personopplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse eller kjøps- og servicehistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er administrerende direktør som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Self Storage Group AS´ grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Det er den Norske personvernloven som er gjeldende for vår behandling av personopplysninger.

3) Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer m.v. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, slik som henvendelser på en av våre avdelinger. Når du kontakter oss via telefon, chat, e-post eller via andre digitale kanaler, vil vi også lagre opplysninger. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester, kjøpshistorikk eller sosiale medier. Det er frivillig for deg å oppgi dine personopplysninger til oss.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

i) Din enhet og internett-tilkobling: Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

ii) Bruk av tjenestene eller kjøp: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene eller kjøp du gjør, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene, hvilke funksjoner du har brukt på sidene, samt hva du eventuelt har handlet.

iii) Informasjon om posisjon: Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester, eller handler i våre butikker gjennom data fra kjøp du gjør.

c) Opplysninger vi får fra andre kilder

Vi samarbeider også med tredjeparter (f.eks. forretningspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkemotortjenester og kredittopplysningsbyråer) og kan motta opplysninger om deg fra disse.

d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

e) Automatiske vurderinger

Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

f) Bruk av adgangssystemene

Adgangssystemene blir loggført ved de avdelinger der vi har adgangssystem.

g) Videoopptak på våre avdelinger

4) Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. For eksempel trenger vi personopplysninger for at vi skal kunne kontakte deg og for at du skal kunne betale for tjenestene/varene vi leverer. Dersom du kontakter oss via kundeservice: Avhengig av hva henvendelsen gjelder og hvilken kanal du kontakter oss fra (telefon, chat eller mail), vil vi kunne ha behov for å vite hvem du er, hvilket produkt du har kjøpt, din adresse eller ditt telefonnummer. Vi vil innhente de opplysninger vi trenger for å hjelpe deg.

Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

b) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring

Vi ønsker å gi deg anbefalinger, produktinformasjon og tjenestetilpasninger som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. på bakgrunn av hvilke produkter og tjenester du har brukt eller kjøpt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

c) For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering

Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering. Ved å opprette en profil hos oss godtar du målrettet annonsering gjennom programmatiske kjøp og målrettet annonsering gjennom sosiale medier der din persondata vil benyttes i kjøp av slik annonsering.

d) For å utarbeide statistikk og forstå markedstrender

Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov. Informasjon fra adgangslogg og videoovervåkning kan også benyttes av hensyn til sikkerhet på våre avdelinger.

5) Hvem behandler dine opplysninger? (Databehandlere)

Self Storage Group AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter, inkludert:

→ Betalingsbehandlere for å håndtere betalingsprosessen.
→ IT-tjenesteleverandører for å vedlikeholde og sikre våre IT-systemer.
→ Juridiske og regulatoriske myndigheter for å overholde juridiske forpliktelser.
→ Markedsføringspartnere for markedsføringsformål.

Vi har inngått databehandleravtaler med de selskapene som behandler opplysninger for oss, og disse utleverer ikke opplysninger til tredjeparter.

6) Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss: faso@selfstoragegroup.no / +47 92429438

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

7) Sikring av persondata

Sikkerheten for dine personopplysninger er viktig for Self Storage Group . Vi forplikter oss til å beskytte opplysninger vi samler inn. Vi opprettholder organisatoriske, tekniske og fysiske sikringstiltak utformet for å beskytte personopplysningene du gir fra deg eller vi samler inn, mot tilfeldig, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, deling eller bruk. Vi benytter SSL-kryptering på våre nettsteder som vi benytter til overføring av visse personopplysninger.

Self Storage Group lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet personopplysningene ble samlet inn for, med mindre gjeldende rett krever eller åpner for noe annet. Vi iverksetter tiltak for å ødelegge eller permanent de-identifisere personopplysninger hvis dette er påkrevd etter loven eller det ikke lenger er behov for personopplysningene til det formålet vi samlet dem inn.

Her er noen av tiltakene vi har implementert:

Vi gjennomgår jevnlig og forbedrer våre tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å møte de stadig skiftende truslene mot datasikkerhet.

Vi bruker kryptering for å sikre at sensitiv informasjon blir beskyttet under overføring og lagring.

Vi har streng adgangskontroll for å sikre at bare autorisert personale har tilgang til personopplysninger. Tilgang blir tildelt basert på roller og behov.

Alle ansatte blir opplært i datasikkerhet og personvernbestemmelser for å sikre at de forstår hvordan man håndterer personopplysninger forsvarlig.

Vi overvåker jevnlig våre datasystemer for å oppdage uautoriserte aktiviteter eller sikkerhetsbrudd, og vi tar umiddelbart grep om slike hendelser.

Sikkerhetstesting: Vi gjennomfører regelmessige sikkerhetstester og sårbarhetsanalyser for å identifisere potensielle svakheter i våre datasystemer og applikasjoner.

8) Sletting

Self Storage Group sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket. Opplysninger om kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål.

Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom. I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

9) Overføring af personopplysninger til utlandet

a) Innenfor EU/ EØS

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til, gjeldende personvernlovgivning.

b) Utenfor EU/ EØS

Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

10) Dine rettigheter

Self Storage Group verdsetter dine tilbakemeldinger. Her kan du se hvilke rettigheter du til enhver tid har og som du kan gjøre gjeldende ved å ta kontakt med oss her.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta henvendelser fra oss om tilbud på våre varer og tjenester, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser i hver henvendelse fra oss. Samtykke kan også trekkes tilbake ved å kontakte kundeservice.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Be om retting eller sletting: Du kan også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Rett til å klage. Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Du har rett til å protestere mot visse typer behandling, inkludert direkte markedsføring.

Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht GDPR art 18.

Du har rett til Dataportabilitet; be om en kopi av deres data i en strukturert, vanlig brukt format.

11) Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller får andre virksomheter tilgang til dine personopplysninger:

Andre selskaper i konsernet: Personopplysninger vil bli delt med morselskapet Self Storage Group AS, og i noen tilfeller vil vi ha behov for å dele dine personopplysninger også med andre selskaper i konsernet, for eksempel i forbindelse med kundeservice. Opplysningene vi deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt ovenfor i pkt. 4)

Forsikringsselskap: Dersom du har valgt å bestille forsikringen som vi formidler, kan vi på forespørsel fra forsikringselskapet, eller ved skadetilfeller gi forsikringsselskapet tilgang til personopplysninger, alternativt til tredjepart som er ansvarlig for eventuell skadehåndtering

Offentlig myndighet: Dine personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet. Slik utlevering vil bare finne sted dersom vi er pålagt dette etter gjeldende lover og regler.

På våre nettsteder kan du velge å bruke visse funksjoner som du får tilgang til via andre selskaper eller som vi samarbeider med andre selskaper om. Disse funksjonene, herunder verktøy for sosiale nettverk og geolokasjon, blir driftet av tredjeparter, herunder sosiale nettverk. Disse tredjepartene kan bruke eller dele personopplysninger i henhold til sine egne retningslinjer for personvern. Vi anbefaler sterkt at du leser gjennom tredjepartenes personvernerklæringer hvis du bruker slike funksjoner.

12) Bruk av informasjonskapsler mv.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din er at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet, som for eksempel at Nettstedet skal klare å huske hva du har lagt i handlekurven.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.

Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.

13) Eksterne lenker

Nettstedet kan, fra tid til annen inneholde lenker til eksterne nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for retningslinjer for personvern eller innhold på slike nettsteder.

14) Særlig om markedsføring i e-post og SMS

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i epostene/SMS-ene.

15) Overvåkningskameraer

Self Storage Group har overvåkingskameraer montert på de fleste avdelingene. Alle opptak slettes etter opptak. Dersom det er sannsynlig at et opptak vil bli utlevert til politiet, kan opptaket oppbevares i inntil 30 dager.

16) Adgangssystem

Ved de fleste avdelingene har vi et adgangssystem, enten i form av kodeåpning, eller åpning via telekey. Bruk av adgangssystemene blir loggført.

17) E-post, chat og telefon

Self Storage Group benytter e-post, chat og telefon som en del av det daglige arbeidet med å betjene kunder og interessenter. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling/chatutvelsling som skjer som en del av kundebehandlingen journalføres.

18) Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

19) Kontaktinformasjon og behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig i Self Storage Group AS er administrerende direktør Fabian Søbak.

Epost: faso@selfstoragegroup.no
Telefon: +47 92 42 94 38

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på faso@selfstoragegroup.no.

Benytt samme kontaktopplysninger dersom du ønsker innsyn, retting eller sletting.

Priser på lager

Kontakt oss uforpliktende for å finne ut mer

Vi har lagerrom i en rekke ulike størrelser. Finn lagerstørrelsen for dine behov.

Vi er tilgjengelig for å hjelpe deg

Våre dedikerte lagereksperter er klare for å hjelp deg. De fleste av våre avdelinger er betjente, slik at du komme innom og få personlig hjelp. Vi er også tilgjengelige på telefon. Ikke nøl med å ta kontakt.

Tlf: 810 12345

Synes du det er enklere med Chat? Vi hjelper deg gjerne via vår Chat-funksjon. Klikk på knappen nederst til høyre for å åpne meldingsfeltet.

Vil du vite mer om våre lagerløsninger?

Vi er eksperter på ryddige rom. Les hvorfor her.

Søk på nettsiden

Hva er lagertaxi?

Med Lagertaxi får du bil, bærehjelp og sjåfør inkludert når du bestiller lager.

Tjenesten forutsetter 6 måneders binding av lagerleien. Les hvordan det fungerer her.

Hva er outlet?

Outletlagre har lavere priser!

Fordi de har en litt merkelig form, en stolpe, rør, trappeadgang eller lignende.

Hva menes med gratis varebil?

Få varebil på kjøpet.
Ved leie av dette lagerrommet får du disponere en gratis varebil når du flytter tingene inn på lageret. Når du har bestilt får du en rabattkode som du kan benytte hos våre samarbeidspartnere.
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.