CSS logo

Forsikringsvilkår​

Les om våre forsikringsvilkår

Denne spesifikasjon gjelder alle våre kunder som har betalt forsikringspremien i henhold til avtalevilkårene. Les også paragraf ”Forsikring” i leieavtalen.

Forsikring er kun tilgjengelig mot en tilleggskostnad for de som leier temperert lager (Forsikring er ikke tilgjengelig for de som leier uisolert lager).

Maksimum forsikringsdekning

Forsikringen vil i ingen tilfelle dekke mer enn hva som til enhver tid er spesifisert i selve leieavtalen, eller på annet fysisk dokument registert hos utleier. Forsikringssummen skal ikke overskride NOK 500.000 med mindre dette bekreftes skriftlig av oss. Forsikringssummen kan økes mot å betale en høyere premie, forutsatt at assurandøren går med på det.

Dekning

Faktisk fysisk tap av eller skade på dine eiendeler forårsaket av brann, lynnedslag, eksplosjon, jordskjelv, storm, flom, lekkasje fra rør, inntrenging av vann eller annen flytende veske, fly eller gjenstander som har falt fra disse, møll, insekter eller skadedyr fra en ekstern kilde, tyveri ledsaget av tvangsmessig og voldelig inngang til eller utgang fra bygningen eller enheten, opprør, streik, sivil bråk, ondsinnet skade, påvirkning fra kjøretøy eller rullende jernbanemateriell.

Underforsikring

Det er en forutsetning at oppgitt forsikringsverdi representerer den fulle faktiske verdi av lagret gods. Hvis du unnlater å oppgi den fulle nyanskaffelsesverdien til dine eiendeler i leieavtalen, vil du i tilfelle av et krav bare ha rett til å kreve at assurandøren erstatter en andel av tapet som står i forhold til den nyanskaffelsesverdi du har oppgitt.

Grunnlag for oppgjør av krav

Oppgjør av krav skal foretas på erstatningsbasis, gjennom enten erstatning eller reparasjon. Forsikringsselskapet skal ta med i betraktningen alderen, kvaliteten, nyttegraden og følgelig markedsverdi av artikler ved beregning av oppgjøret.

Dokumenter

Hvor et krav omfatter tap av eller skade på dokumenter. Oppgjørsgrunnlaget skal være at kunden holdes skadesløs for rimelige omkostninger med gjenopptrykking og/eller rimelige omkostninger med ny utgivelse og/eller gjenopprettelse, inkludert hvor aktuelt nye utredninger eller leting for å innhente viktige opplysninger.

Egenandel

Assurandøren skal være fritatt fra å betale de første NOK 1500 for hvert krav per kunde. For vannskader gjelder det særskilt at assurandøren skal være fritatt fra å betale de første NOK 5000 for hvert krav per kunde.

Par- og setteklausul

Hvor en artikkel utgjør en del av et par eller et sett, skal assurandøren bare betale for den eller de aktuelle deler som er tapt eller skadet. Ingen betaling skal finne sted for deler som ikke er skadet eller tapt.

Tidsbegrensning for krav

Alle krav må settes frem for oss på det tidspunkt det oppdages, og senest på det tidspunkt eiendelen din fjernes fra enheten.

Kravprosedyre

Hvis eiendelene dine går tapt eller blir skadet, og du ønsker at vi fremlegger et krav under forsikringspolisen vår, må du varsle oss skriftlig om dette. Varselet skal sendes til oss på adressen eller faksnummeret som er oppgitt i kontrakten. Vi vil varsle forsikringsselskapet om kravet innen to virkedager fra mottak av varslet. Last ned forsikringsvilkår (pdf ) →

Unntak

Kontakt oss uforpliktende for å finne ut mer

Klar til å bestille lager?

Bestill minilager på nett, eller kom forbi en av våre butikker

Søk på nettsiden

Bli ringt opp  Hva er lagertaxi?

  Med Lagertaxi får du bil, bærehjelp og sjåfør inkludert når du bestiller lager.

  Tjenesten forutsetter 6 måneders binding av lagerleien. Les hvordan det fungerer her.

  Hva er outlet?

  Outletlagre har lavere priser!

  Fordi de har en litt merkelig form, en stolpe, rør, trappeadgang eller lignende.

  Hva menes med gratis varebil?

  Få varebil på kjøpet.
  Ved leie av dette lagerrommet får du disponere en gratis varebil når du flytter tingene inn på lageret. Når du har bestilt får du en rabattkode som du kan benytte hos våre samarbeidspartnere.
  Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.