Chat with us, powered by LiveChat

Stadig flere bedrifter kjøper eksterne lagertjenester

Minilager har lenge vært  stort sett for private, men City Self Storage melder om at stadig flere småbedrifter velger å la dem skjøtte både mottak og lagring av varer. Dette for å spare både ventetid og administrasjonskostnader.

Mindre bedrifter bruker mye tid på å vente på leveringer, på å pakke ut og ikke minst kvitte seg med paller og emballasje. Den tiden ønsker mange heller å bruke på å skape verdier, og velger derfor å ha lageret eksternt.

– Spesielt for mindre servicebedrifter der arbeidet foregår ute hos kundene eller i salgsbedrifter der eksterne møter preger hverdagen er varemottak og lagerdrift en kilde til frustrasjon. Det er mye tapt inntekt i en halv dag som går bort i å vente på en bil som er for sen, forteller Isak Larson, General manager i City Self-Storage.

City Self Storage har løsninger for lagerhotell med varemottak som gjør det mulig også for samarbeidspartnere til bedriften å få tilgang til lageret. CSS tar seg også av utpakking og bortkjøring av emballasje.

– Vi kan hjelpe med det meste, det heter ikke lagerhotell for ingenting. Servicenivået er høyt, men viktigst er kanskje at vi sørger for å varsle når varene er mottatt slik at kundene har litt mer kontroll på logistikken.

Slipper investering i lagerareal

Bedrifter i vekst har ofte utfordringer med lagerstørrelse. Nye kunder krever ofte en utvidelse av lageret, men for mange er det en risiko å gå inn i en 5 årskontrakt på bakgrunn av noen få kunder med behov for lagring. Derfor velger mange heller å utvide gjennom en ekstern partner.

– Vi har lagerrom i størrelse fra 1 til 30 kvadratmeter og kontraktene våre er månedsbaserte. Har en derfor klart å vokse ut av sitt eget lager, men er bekymret for om kundevolumet holder seg er lagerleie løsningen. Da kan en si opp lageret og være ute i løpet av neste måned, avslutter City Self Storage-sjefen

For mer informasjon

Isak Larsson, General Manager
Telefon: 41 42 61 71

Om City Self-Storage

City Self-Storage ble startet i Norge i 1993, og er i dag landets ledende minilageraktør, også med avdelinger i Sverige og Danmark. Med lang erfaring med utleie av lager, er vi alltid på jakt etter å finne de beste løsningene for våre kunder, både privatpersoner og bedrifter. Vi kan tilby flyttehjelp, og i våre butikker finner du våre lagereksperter, alt av pakkemateriell, samt utleie av utstyr og andre tjenester tilknyttet flytting og lagring.

City Self-Storage er et selskap i Self Storage Group ASA.

Kundemedarbeider og kunde snakker over resepsjonMobiltelefon som viser cityselfstorage