Størrelsesberegner

Finn riktig lagerstørrelse

Vi har laget illustrasjoner og videoer som viser hvor mye du får plass til i våre ulike lagerstørrelser. Ofte får du plass til mer enn du tror.

Vi har laget illustrasjoner og videoer som viser hvor mye du får plass til i våre ulike lagerstørrelser. Ofte får du plass til mer enn du tror.

Vi anbefaler en størrelse på

Vi hjelper deg med å få frem riktig lagerstørrelse basert på arealet av din bopel

Lagerbod på 3 kvadratmeter.

Denne videoen viser hva du kan få plass til i et lager på 3 kvm hos City Self-Storage. Lageret passer for oppbevaring av flytteesker og noen ekstra ting.

Lagerbod på 6 kvadratmeter.

Denne videoen viser hva du kan få plass til i et lager på 6 kvm hos City Self-Storage. I dette lageret kan du lagre innholdet fra en leilighet på ca. 40 kvadratmeter.

Lagerbod på 10 kvadratmeter.

Denne videoen viser hva du kan få plass til i et lager på 10 kvm hos City Self-Storage. I dette lageret kan du lagre innhold fra en leilighet på ca. 60-70 kvadratmeter.

Lagerbod på 15 kvadratmeter.

Denne videoen viser hva du kan få plass til i et lager på 15 kvm hos City Self-Storage. I dette lageret kan du lagre innholdet fra en leilighet på inntil 100 kvadratmeter.

Mange størrelser

Lagerrom fra 0,5kvm – 30m2   

Lagerbod på 1 kvm
Lagerbod på 1 kvm

I ett lager på 1 kvadratmeter kan du få plass noen bokser og noe få mindre gjenstander.

Lagerbod på 2 kvm
Lagerbod på 2 kvm

I ett lager på 2 kvadratmeter kan du få plass til innholdet fra et lite rom.

Lagerbod på 4 kvm
Lagerbod på 4 kvm

I ett lager på 4 kvadratmeter kan du få plass til innholdet fra en normalt møblert 1-roms leilighet.

Lagerbod på 5 kvm
Lagerbod på 5 kvm

I ett lager på 5 kvadratmeter kan du få plass til innholdet fra en normalt møblert leilighet på 30-35 kvadratmeter.

Lagerbod på 7 kvm
Lagerbod på 7 kvm

I ett lager på 7 kvadratmeter kan du få plass til innholdet fra en normalt møblert leilighet på inntil 50 kvadratmeter.

Lagerbod på 8 kvm
Lagerbod på 8 kvm

I ett lager på 8 kvadratmeter kan du få plass til innholdet fra en normalt møblert leilighet på inntil 60 kvadratmeter.

Lagerbod på 9 kvm
Lagerbod på 9 kvm

I ett lager på 9 kvadratmeter kan du få plass til innholdet fra en normalt møblert leilighet på inntil 65 kvadratmeter.

Lagerbod på 10 kvm
Lagerbod på 10 kvm

I ett lager på 10 kvadratmeter kan du få plass til innholdet fra en normalt møblert leilighet på inntil 70 kvadratmeter.

Få et utforpliktende tilbud

Vi gir deg et tilbud på en lagerstørrelse for ditt behov