|

CSS logo

Sikkerhet

Sikker lagerløsning for private og bedrifter

Gjennom mer enn 25 år har kunder stolt på at vi kan ta vare på deres eiendeler. Vi vet hvor viktig sikkerhet er for deg som kunde, og sikre lagerløsninger er derfor vår fremste prioritet. Les hvordan vi ivaretar din sikkerhet her.

Personlig adgangskontroll

Våre adgangssystemer har personlige koder og er tilknyttet videoovervåkningen. Det er kun personer som har en personlig kode som kan komme inn i bygget, mellom 06 og 23 hver dag hele året. Når du leier et lager hos oss låser du denne med en egen, sikkerhetsklassifisert hengelås, og det er ikke mulig å se inn i din lagerbod fra lagergangen.

Tilkoblet alarm og videoovervåket

Våre tilpassede lagerlokaler er sikret og koblet til alarm hele døgnet. I tilfelle brann har vi en direktelinje tilknyttet alarmsentral. Våre bygg er også tilkoblet videoovervåkning hele døgnet, så sammen med personlig adgangskontroll kan vi til enhver tid vite hvem som bruker lageret.

Skadedyrskontroll

Vi har avtaler med skadedyrbekjempere. Disse foretar regelmessig sjekk av lageret og gjør forebyggende tiltak på våre minilager. Dette kan føre til at du ved noen avdelinger ser for eksempel feller i lagergangene, det betyr ikke at det er skadedyr på lageret.

Bemannede avdelinger

Vi har 10 bemannede minilager. Her jobber våre lagerekeperter i butikken, med å gi råd, og de tar daglig runder på lageret for å sjekke at alt er som det skal. Vi har også service- og driftspersonell som er på våre ubemannede avdelinger jevnlig for å sørge for at avdelingen er ryddig, ren og at våre løsninger fungerer.

Slik kan du hjelpe oss og deg selv

Du som kunde kan hjelpe oss å holde lageret sikkert.

  • Kast eget avfall slik at det ikke er i veien for andre
  • Bruk heiser som anvist
  • Påse at porten lukkes etter deg når du forlater lageret

Dersom porten ikke lukkes ønsker vi at du melder ifra til oss, slik at vi får funnet problemet og fikset det så raskt som mulig.

Det er uunngåelig at det kommer støv i lageret, spesielt dersom du skal lagre over en lengre periode. Derfor anbefaler vi alltid at du bruker noe for å dekke til de eiendelene som ikke er pakket i esker og poser. På våre minilager er det også krav om at du pakker inn tøy og tekstiler i plast. Du kan lese mer om hvordan vi anbefaler at du pakker inn tekstiler her.

I våre lager er det også krav om at dine eiendeler er fullforsikret under hele leieforholdet. Det er viktig at du ikke underforsikrer dine eiendeler, men velger et forsikringsbeløp som dekker alle verdiene som finnes i lageret. Dette gjøres gjennom vår forsikring som er tilpasset lagring, eller gjennom egen innboforsikring (det må dokumenteres at denne dekker verdier på lagerets adresse). Dette er i tilfelle det skulle oppstå uforutsette hendelser. Her kan du lese våre forsikringsvilkår.

Trenger du et sikkert minilager?

Vi har lager i en rekke størrelser

Søk på nettsiden

Hva er lagertaxi?

Med Lagertaxi får du bil, bærehjelp og sjåfør inkludert når du bestiller lager.

Tjenesten forutsetter 6 måneders binding av lagerleien. Les hvordan det fungerer her.

Hva er outlet?

Outletlagre har lavere priser!

Fordi de har en litt merkelig form, en stolpe, rør, trappeadgang eller lignende.

Hva menes med gratis varebil?

Få varebil på kjøpet.
Ved leie av dette lagerrommet får du disponere en gratis varebil når du flytter tingene inn på lageret. Når du har bestilt får du en rabattkode som du kan benytte hos våre samarbeidspartnere.
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.