CSS logo

Start året med et brak: Gjør kun det som virkelig betyr noe for deg i 2024
Publisert desember 27, 2023

Start det nye året med å finne ut hva som virkelig betyr noe for deg, og opplev en mer effektiv hverdag og et mer givende år med denne guiden.

Vi er inne i det nye året, og det er en fin tid å sette seg ned å reflektere over det som virkelig betyr noe for oss.

Mange velger å begynne på et nytt nyttårsforsett, men mange mislykkes like raskt som de setter seg forsettet. Det kan virke som om de vanligste nyttårsforsettene er hårete mål som peker i retning av hva vi burde gjøre, ikke nødvendigvis det vi virkelig ønsker å gjøre.

En ny tilnærming er derfor å sette seg som mål å skape en hverdag fylt med alt som er viktig for deg, og for engangs skyld faktisk skape bedre plass og tid til det som betyr mest.

For å kutte ut alt det som ikke er viktig, må vi først finne ut hva som faktisk er viktig.

For at det ikke skal bli overfladisk og ende opp som enda et nyttårsforsett som bare varer noen få uker, har vi laget en guide som kan hjelpe deg finne ut hva som virkelig betyr noe for deg.

Hva miniguiden innebærer

Her er oversikt over hva guiden innebærer, og hvilke steg du må igjennom for å finne det som virkelig betyr noe for deg.

 • Steg 1: Finn og sjekk inn med dine verdier
 • Steg 2: Hva bruker du hverdagen på?
 • Steg 3: Finn dine interesser og lidenskap
 • Steg 5: Ditt store bilde og ditt ultimative hvorfor
 • Avslutning: Bedre plass til refleksjon
 • Steg 4: Lever du i tråd med deg selv?
Kvinne skriver i bok sittende på sofa med laptop på bord foran

Steg 1: Finn og sjekk inn med dine verdier

Først må vi finne verdiene våre. Hvis du allerede kjenner dem, kan det være lurt å sjekke dem for å se om de har endret seg, eller for å tydeliggjøre dem og sikre at du bruker dem aktivt i din hverdag og i dine valg. Ved å gjøre dette allerede nå, vil det også være lettere å sjekke om du lever i tråd med disse verdiene i de kommende stegene i dette blogginnlegget.

Det er flere måter du kan finne eller sjekke inn med dine verdier.

Først kan det være lurt å ta en personlighetstest. Dette kan være spesielt nyttig hvis:

 • Du har aldri tatt en personlighetstest før.
 • Du har tatt en personlighetstest før, men det er veldig lenge siden eller du bruker ikke informasjonen aktivt
 • Du kjenner ikke dine verdier
 • Det er lenge siden du sjekket med verdiene dine og hva som driver deg
 • Du har utrolig mange oppgaver på tallerken, ting som må gjøres i løpet av hverdagen. Det kan også føles som om at alt haster, men ingenting eller fåtallet blir gjort.
 • Du vet ikke hvilken retning du bør gå eller hva du skal prioritere.

Det finnes mange personlighetstester der ute, men personlighetstesten 16Personalities er vi godt kjent med og kan være verdt å sjekke ut.

Hvorfor er det viktig å finne ut personligheten og verdiene dine?

Det er dine verdier og personlighet som styrer deg og hva som driver deg.

Når du kjenner dem kan du bruke dem som en retningslinje i ditt liv, og sørge for at du lever i tråd med deg selv, og faktisk oppnår det som er mest meningsfylt for deg.

Tidsklemma er et velkjent fenomen, og ved å lære om deg selv på denne måten kan du bruke den nye kunnskapen til å håndtere den på en bedre måte som er rett for deg. Det blir nemlig lettere å ta valg og livet vil føles bedre.

Som Vekstpsykologen skriver i sitt blogginnlegg så «handler verdier dypest sett om hvem du er og hva slags liv du ønsker å leve».

Så hvordan finne dine verdier?

For å fortsette litt til med Vekstpsykologen, så er det noen spørsmål du kan stille deg:

 • Har du et bevisst forhold til hva som er viktig for deg?
 • Hva er du villig til å strekke deg for?
 • Hva gir livet ditt mening?
 • Lever jeg i tråd med deg selv?
 • Vil du angre på noen av valgene du tar eller ikke tar?

Det kan være utfordrende å identifisere dine virkelige verdier. Selv om du kanskje kan komme opp med noen ord, er det vanskelig å være sikker på at disse er kjernen og essensen.

Derfor er det viktig å reflektere nøye. Du kan for eksempel:

 • Skrive ned alt som er viktig for deg i hverdagen, i året og i livet generelt. Kok disse ned til spesifikke verdier.
 • Ta utgangspunkt i vanlige kjerneverdier og jobb ut ifra dem.
 • Du kan ta en nettbaserttest for få ideer eller dypere innsikt inn i dine verdier. For eksempel ved å ta denne testen.

Skal du jobbe ut ifra vanlige kjerneverdier er det lurt å se på listen som kommer nedenfor og velge de verdiene du tenker beskriver deg. Velg minst 10 stykker.

Hvis du allerede har verdiene du skal bruke, kan du scrolle forbi listen.

Listen er basert på testen vi har linket til ovenfor:

 • Sikkerhet – frihet fra fare eller trussel
 • Fred – ro, frihet fra konflikt
 • Helse – velvære, fysisk og psykisk helse
 • Disiplin – lydighet, selvkontroll
 • Jobbsikkerhet – å slippe å bekymre seg for å miste jobben
 • Rikdom – penger, materielle goder og luksuriøs livsstil
 • Økonomisk stabilitet – stabil inntekt, økonomisk frihet
 • Glede – nytelse, lykke og tilfredshet
 • Tradisjon – respekt for skikker, praktisering av ritualer
 • Tillit – en tro på noen eller noe
 • Privatliv – retten til å ha hemmeligheter, diskresjon
 • Ansvarlighet – ansvar, pålitelighet
 • Utfordring – å teste dine egne evner, konkurranse
 • Eventyr – å søke spennende og risikable aktiviteter
 • Variasjon – hyppig endring, mangfold
 • Spenning – stor entusiasme, iver
 • Mot – fryktløshet, tapperhet
 • Nysgjerrighet – vilje til å utforske og lære
 • Kreativitet – fantasi, oppfinnsomhet
 • Rykte – andres mening
 • Respekt – ære og omsorg vist mot noen
 • Myndighet – retten til å lede og kontrollere
 • Berømmelse – å være kjent og anerkjent av mange mennesker
 • Ekthet – sannferdighet, ekthet
 • Skjønnhet – estetikk, tiltrekningskraft
 • Verdsatt – anerkjennelse av verdi eller verdt
 • Aksept – å bli inkludert, godkjent
 • Innflytelse – å ha effekt på mennesker eller ting
 • Popularitet – å bli likt eller beundret av mange mennesker
 • Unikhet – å være spesielt bemerkelsesverdig eller uvanlig
 • Kjærlighet – dyp følelse av kjærlighet
 • Familie – omsorg for sine kjære
 • Ærlighet – oppriktighet, åpenhet
 • Lojal– troskap
 • Tilgivelse – vilje til å tilgi andre
 • Medfølelse – empati, sympati
 • Vennskap – kameratskap, selskap
 • Vekst – fysisk, intellektuell og åndelig utvikling
 • Lidenskap – en lidenskap eller en elsket hobby
 • Fortreffelighet – mestring, perfeksjon
 • Determinasjon – vedholdenhet, utholdenhet
 • Suksess – å oppnå ønskede resultater
 • Uavhengighet – selvstendighet, selvtilstrekkelighet
 • Religion – fromhet, tro
 • Visdom – å ta gode beslutninger og vurderinger
 • Intelligens – logisk tenkning, rask læring
 • Kompetanse – evne, ekspertise og ferdighet
 • Spiritualitet – fokus på immaterielle sider ved livet
 • Indre harmoni – balanse, selvrealisering
 • Ambisjon – ønske om suksess, sterkt ønske om å lykkes
 • Bidrag – å hjelpe andre med å nå et felles mål
 • Likhet – like rettigheter og muligheter for alle
 • Rettferdighet – rettferdighet, integritet
 • Meningsfullt arbeid – positiv innvirkning på andre menneskers liv
 • Samarbeid – samarbeid, synergisme
 • Toleranse – aksept, åpenhet og åpent sinn
 • Engasjement – engasjement, støtte
 • Etikk – moralsk oppførsel
 • Hjelpsomhet – velvilje, service og uselvisk.
 • Frihet – frihet til å handle og tenke
Hender med pen skriver i notatbok

Sammenligne verdiene

Når du har valgt ut dine verdier, skal du sammenligne dem med hverandre.

For eksempel: La oss si at du valgte ti verdier som stemmer for deg. To av disse er sikkerhet og glede.

Nå skal du stille sikkerhet og glede opp mot hverandre. Vurder: Hvilken verdi er sterkest? Hvilken er viktigst? Hvilken verdi vinner over den andre i flest scenarioer?

Dette gjør du med alle, eller i alle fall de aller fleste av de utvalgte verdiene. Spesielt der de i naturlige situasjoner kan komme i klinsj med hverandre, sånn som sikkerhet og glede. Noe kan for eksempel gi glede, men det er ikke nødvendigvis sikkert. Hvilken av disse verdiene prioriterer du da i de fleste tilfellene?

Noter ned de verdiene som vinner mest over de andre verdiene.

Gjør dette helt til du står igjen med 5 verdier som har vunnet flest ganger. Disse er dine kjerneverdier, og verdier du ikke kan gi opp, i alle fall ikke særlig ofte.

Ifølge «Action For Happiness» kan det også lønne seg å merke seg hvor de andre verdiene du valgte, passer inn. Dette kan du gjøre du ved å:

 • Skrive ned de neste seks verdiene som vant nest mest. Noter den ned som «greit å ha». Disse verdiene driver deg når det føles riktig, men som du er villig til å gi slipp på i visse situasjoner.
 • De som havnet lenger ned på listen, er kanskje verdier som du liker, men som du kan leve ute. Disse kalles «ikke-essensielle».
 • Hvis noen av verdiene ikke vant i det hele tatt, så driver ikke disse verdiene deg. Disse kan markeres som «ikke viktige».
Person med bok og kaffekopp med utsikt over vannet

Steg 2: Hva bruker du hverdagen på?

Nå er det på tide å finne ut på hva du bruker hverdagen på. Ved å finne ut dette må vi se nøye på alle kategoriene du faktisk bruker tiden din på i hverdagen.

Deretter vil vi se å om disse tingene er i tråd med verdiene dine, og om det er noe du kan kutte ned på for å være mer effektiv. Dette vil også være en oppgave som handler om å se realiteten i øynene. Hvis du innbiller deg at du har mer tid enn det du faktisk har, kan det nemlig skape stress og en følelse av å ikke mestre hverdagen,

Under denne delen av guiden, har vi latt oss inspirere av bedrelivstil.no.

Her er noen eksempler på hva mange av oss kan bruke hverdagen på:

 • Søvn
 • Kosthold og måltider
 • Kroppspleie og velvære
 • Rutiner
 • Trening / sport
 • Jobb
 • Læring
 • Selvutvikling
 • Hobby
 • Transport / pendling
 • Innkjøp
 • Husarbeid, rydding og vasking
 • Sosialisering
 • Forhold
 • Familieliv, for de som har dette
 • Nåværende prosjekt som bryllup, oppussing, kjøp av hytte, ny innredning, flytting osv.

Er det noe annet du bruker tiden på som ikke er nevnt, legg det til i din liste. Fjern også det som ikke er relevant for deg.

Ikke alle disse tingene er noe vi gjør daglig. Noen gjør vi til og med sjeldent, men kategorien er fortsatt en del av livet.

Gå nå nøye igjennom kategoriene på listen din, og skriv ned:

 • Hva hver kategori innebærer
 • Hvor lang tid hver ting under denne kategorien tar
 • Hva dine behov er innen denne kategorien
 • Hvilke elementer under denne kategorien kan du gjøre noe med
 • Hva kan du ikke gjøre noe med.

Vær ærlig og realistisk.

Som bedrelivstil.no skriver, så kan man ikke endre søvnbehovet sitt. Det er noe man må forholde seg til.

Det vil si, om du trenger ni timer, eller trenger denne søvnmengden i stressende perioder, er det viktig å ta hensyn til dette når du planlegger dine prioriteringer og tiden din.

Dette vil på sikt føre til mer energi og bedre effektivitet på sikt, selv om det kan føles som om du kunne ha gjort så mye mer hvis du bare trengte 6 eller 7 timer.

Eksempel på hvordan du går igjennom en kategori

La oss si vi skal gå igjennom husarbeid-kategorien: Denne kategorien tar for seg alle oppgaver knyttet til husarbeid, rydding og vasking, inkludert mindre oppgaver som å gå med søpla, vaske opp, vaske klær, bytte sengetøy og lignende.

Noter hvor mye tid du bruker på hvert element innen denne kategorien, eller hvor mye tid du trenger å bruke for å få oppnå nivået av orden og renslighet i hjemme ditt som du ønsker.

Husarbeid kan ta mye tid, men ved å lage regler, rutiner og planer kan du redusere tiden. Du kan også vurdere å få vaskehjelp, investere i en robotstøvsuger eller ha minst mulig ting i hjemmet ved å bruke minilager for å lagre tingene du ikke bruker ofte, men ønsker å beholde av ulike grunner.

Det kan også være lurt å avtale med seg selv eller alle involverte å rydde opp etter seg med en gang man er ferdig med en aktivitet. Selv om det kan med det første virke som om du bruker ekstra tid på rydding, sparer du mye tid på å minske skippertak og ved å gjøre det lettere å være effektiv i rommet.

Oppsummering i hver kategori

Etter du har gått nøye igjennom hver kategori, avslutt hver kategori med disse spørsmålene:

 • Er det none endringer du ønsker å gjøre i denne kategorien i det nye året?
 • Er kategorien nødvendig og viktig for deg, og hvilke elementer er spesielt viktige i denne kategorien? Hvorfor er kategorien og de utvalgte elementene viktige?
 • Hvor mye tid ønsker du å bruke på denne kategorien, og hvor mye bruker du i dag? Er det mulig å oppnå det du ønsker under denne kategorien, og samtidig rekke de andre kategoriene som må gjøres eller som er viktig for deg?
 • Fra 0 til 100: Hvor stor mulighet har du for å oppnå målet ditt innen den gitte kategorien? Hvor stor tilfredsstillelse vil det gi deg om du klarte det? Hvor viktig er denne delen av livet ditt? Og hvor i tråd er denne aktiviteten eller kategorien med dine verdier og personlighet? Noter gjerne hvilke verdier den er i tråd med.
 • Er det noen justeringer som må gjøres basert på dine verdier og personlighet? Er det noen kategorier du kan slå sammen?

Etter å ha svart på disse spørsmålene under hver kategori, lag nå en liste hvor du skriver kort hva dine kategorier og prioriteringer er i dag, samt hvor mye tid som går på hver kategori og prioritering.

Glad smilende kvinne

Steg 3: Finn dine interesser og lidenskap

Nå som du har fått oversikt over din personlighet, verdier og hva du bruker din hverdag og liv på, er det på tide å gå i dybden på dine interesser og lidenskaper.

Noter ned:

 • Hva som er viktig for deg og hva som interesserer deg basert på din personlighetstest og verdier.
 • Hva du liker å gjøre i fritiden og hva du ville ha gjort om du hadde all tid i verden.
 • Hva dine mål og ambisjoner er, hva motiverer deg og hva du ønsker å oppnå i livet?
 • Er noen av dine interesser mer viktige enn andre? Er de i tråd med dine verdier og personlighet?
 • Hvis du har mange interesser og lidenskaper, finn fellesnevneren mellom dem.

Etter å ha reflektert nøye over disse punktene, kan du eksemperimenter med én interesse om gangen, basert på viktighet, motivasjon, verdier og personlighet. Etter hvert vil du finne ut du hva som gir deg mest energi og glede. Husk ingen av valgene dine trenger å være permanente og for resten av livet.

Når du har valgt interessen du skal teste ut i denne omgangen, sett gjerne av faste tider som er dedikert til interessen, gjerne mellom én til to faste dager i uka, og 1 til 2 timer om gangen.

Dette gjør det lettere å få tid til dine interesser uten det går for mye på bekostning av alt annet som foregår i livet ditt.

Husk at det å ha en interesse kan ha en positiv innvirkning på humøret og stressnivået ditt, så det kan være en viktig kategori å prioritere, den kan til og med gå inn under helse- og velvære-kategorien.

 • Lag en liste: Etter å ha gjennomført øvelsen og alle stegene frem til nå, er det på tide å lage en liste over viktige kategorier og prioriteringer du ønsker å gjøre fremover, og hvor mye tid du ønsker å bruke på hver av dem. Nummerer etter viktighet.

Steg 4: Lever du i tråd med deg selv

Reflekter over livet ditt basert på alt du har lært om deg selv så langt.

Kvinne ser ut over sjøen

Ta nå fram listen du laget i steg 2, hvor du listet opp hva dine kategorier og prioriteringer var i dag, samt hvor mye tid du bruker på hver av dem. Sammenlign den med listen du lagde i steg 3, hvor du listet opp viktige kategorier og prioriteringer du ønsker å fokusere på fremover, og hvor mye tid du ønsker å bruke på hver av dem.

Stemmer disse to listene overens? Er de i tråd med dine verdier, personlighet, energinivå og tid? Er det noe som skurrer i forhold til hvordan du faktisk lever ditt liv?

Vurder hva slags endringer du kan gjøre for å leve mer i tråd med deg selv og det du virkelig bryr deg om.

Det kan være en fordel å visualisere hvordan livet ditt kunne se ut om du gjorde noen endringer som lot deg prioritere mer av det som er viktig for deg.

Er det noen konkrete steg du må ta nå for å gjøre endringer? Eller er det noe du må reflektere mer over?

Steg 5: Ditt store bilde og ditt ultimative hvorfor

Det siste steg er viktig for å sette retningen fremover og holde motivasjonen oppe. Dette steget krever en god dose ærlighet og realisme.

Noom er en app som jobber med mennesker som ønsker å oppnå et helsemål, ofte relatert til mat og vekt. Vi har latt oss inspirere av én av deres fremgangsmåter i oppstarten av kurset.

Liksom mange andre bruker de såkalte «Smart Goals». Dette er blant annet et utbredt konsept som brukes av ulike idrettsutøvere og industrier. «Ditt ultimative hvorfor» og «ditt store bilde» er også ofte brukt når det kommer til personlig utvikling, men også i markedsføring og bedriftsutvikling.

Det er sikkert millioner av ting du har lyst til å gjøre, men når vi tar hensyn til søvn og en vanlig arbeidsdag på rundt 8 timer dagen, fem dager i strekk, har vi mellom 67,5 og 81,5 timer igjen i uka, avhengig av ditt søvnnivå basert på vanlige anbefalinger. Finn derfor ditt konkrete SMART-mål, som er spesifikk, målbart, realiserbar, realistisk og tidsbestemt.

Du vet allerede at ditt langsiktige mål er å fokusere på det som virkelig betyr noe i 2024, derfor kan det være nyttig med mange små, målbare delmål for å gjøre det lettere å nå hovedmålet.

Formuler ditt mål og still deg spørsmålet om hvorfor dette er ditt mål. Still deg dette spørsmålet om og om igjen helt til du har ditt ultimative hvorfor bak dette målet.

 • Hvorfor vil du egentlig fokusere dette? Hvorfor er dette målet egentlig så viktig? Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor?
 • Etter du har funnet ditt ultimative hvorfor, still deg spørsmålet: «Hvordan vil livet ditt være annerledes om du klarte å oppnå målet?»

Skriv svaret ditt ned, og minn deg selv på ditt store bilde og ditt ultimative hvorfor ofte, spesielt når motivasjonen daler.

Dame som står fredelig og fornøyd i løvblader som faller, med armene ut.

Bedre plass til refleksjon

Det å finne ut hva som virkelig betyr noe, er en prosess. Du må gi deg selv tid til selvrefleksjon.

Klarer du finne ut kjernen av det du virkelig bryr deg om, kan du klare lettere å balansere mellom arbeid, fritid og liv ellers, noe som kan hjelpe med å redusere stress, øke mestring, og få mer glede og mening i livet ditt.

Husk at det er naturlig at motivasjonen stiger og faller, og det er greit å «glippe». Det å gjøre det som er viktig for deg, innebærer å erkjenne at du er et menneske med et begrenset antall timer i døgnet, og det kan være lett å snuble uten at det er en katastrofe.

Hver dag gir en ny mulighet til å starte på nytt.

Så, vask tavlen ren, og start 2024 året med å finne ut hva som virkelig betyr noe for deg, og la det ikke bare bli ditt nyttårsforsett, men din livsstil og en investering i din fremtid, også i årene som kommer.

Hvor mye plass trenger du?

Søk på nettsiden

Hva er lagertaxi?

Med Lagertaxi får du bil, bærehjelp og sjåfør inkludert når du bestiller lager.

Tjenesten forutsetter 6 måneders binding av lagerleien. Les hvordan det fungerer her.

Hva er outlet?

Outletlagre har lavere priser!

Fordi de har en litt merkelig form, en stolpe, rør, trappeadgang eller lignende.

Hva menes med gratis varebil?

Få varebil på kjøpet.
Ved leie av dette lagerrommet får du disponere en gratis varebil når du flytter tingene inn på lageret. Når du har bestilt får du en rabattkode som du kan benytte hos våre samarbeidspartnere.
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.